Ontwerper in het bos
Met een achtergrond in filmregie en grafisch ontwerpen, ben ik in de afgelopen zeven jaar meer en meer een onderzoekende ontwerper geworden. Ik zag de wereld veranderen in een wereld met een groeiend klimaatprobleem: ik werk daarom voornamelijk voor klanten die een duurzaam oogmerk hebben. Nog steeds was ik ontwerper in het platte vlak, achter een computer; inhoudelijk en functioneel wilde ik meer: ik wil problematiek rondom klimaatverandering helpen oplossen, en mijn vaardigheden daarvoor inzetten. Om een alternatief te vinden voor onze materialistische manier van leven en overconsumptie kwam ik uit bij een langer gekoesterde liefde: het bos. Ik zie een grote rol weggelegd voor planten en bomen als bestrijders van de opwarming van de aarde.
De verhoudingen tussen cultuur en natuur en domesticatie door de mens, is sinds mijn studie aan de Rietveld Academie een fascinatie geweest. Daarnaast ben ik sinds 2005 ook begaan met het ecologische bosbeheer op het 46 hectare tellende landgoed, de biesterije, wat we als familie beheren, en ben ik vorig jaar lid geworden van OSMOS, een netwerk van duurzame en creatieve ondernemers. Een aantal leden daarvan is projecten aan het opzetten die zich bezighouden met bosbehoud en -vermeerdering. (zie osmosnetwork en sonianwoodcoop)

Ontwerpvraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de informatie over bosvermeerdering en voedselbossen op een inspirerende manier toegankelijk wordt voor een breed publiek?

Deelvraag 1: Hoe kan ik via vergroening van onze omgeving, het verminderen van CO2 in de atmosfeer, het tegengaan van monocultuur, het verbeteren van biodiversiteit en bodemcultuur helpen verbeteren?
Deelvraag 2: Hoe kan ik workshops en een publicatie ontwerpen over het opwaarderen van eten uit de natuur, en het ontwerpen van een voedselbos?

Het doel van mijn onderzoek is om als ontwerper een rol te kunnen spelen in de verduurzaming van de samenleving. Om dat te realiseren hield ik me - tot midden januari - bezig met overconsumptie en de impact daarvan op onze omgeving. (Deze blog berichten zijn te vinden in het archief) Ik ervaarde de afgelopen maanden het onderzoek als een ’anti’ verhaal; ik was tegen overconsumptie. Ik wil juist met een onderwerp aan de slag waar ik vóór ben, iets positiefs. Vandaar dat er een inhoudelijke omslag nodig was; nu houd ik me bezig met onze natuurlijke omgeving. Het zijn in de natuur en het herstellen van het contact daarmee heeft mijn interesse.
Er zijn veel wetenschappelijke studies gedaan over de positieve effecten van groen op ons welzijn:

Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Voorbeelden waar een natuurlijke omgeving kan bijdragen aan gezondheid van mensen: herstel van stress; het kan aanzetten tot sociaal contact; het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen; het kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen; en het kan stimuleren tot bewegen. -bron-

Behoud van biodiversiteit is wel degelijk van belang.

Door de bevolkingsgroei, intensivering van de landbouw en toenemende verstedelijking neemt wereldwijd de biodiversiteit af. Een grotere diversiteit aan groen maakt het minder kwetsbaar. Daarnaast herbergt groen biodiversiteit. -bron-

Het uitbreiden van onze groene omgeving in de vorm van bos en voedselbos is naar mijn mening een positieve stap in de richting van een duurzame samenleving omdat we daarmee de opwarming van de aarde kunnen tegengaan, en een bijdrage kunnen leveren aan de voedselvoorziening.
Door het in kaart brengen welke organisatie bezig is met welke stappen, en hoe je een dergelijk proces kunt aanpakken en versnellen of vereenvoudigen, wil ik deze informatie toegankelijk maken voor een groot publiek.Om dat te realiseren ben ik  bezig een methode te ontwikkelen om het enthousiasme voor voedselbossen op een visuele manier te stimuleren. Een bijkomend doel is om op grote én kleine schaal op een visuele manier informatie te gaan delen, hoe je individueel of als groep een voedselbos kunt opstarten en onderhouden. Er zijn toolboxes in omloop, maar die zijn zeer tekst gedragen en ik denk dat er nog een wereld te winnen is aan mogelijk geïnteresseerden.

Een kopje kleiner…
Ik onderzoek een onderdeel waardoor het veelkoppige monster van klimaatverandering misschien een kopje kleiner gemaakt kan worden. De urgentie is er, dat voelen we allemaal. Er wordt veel bericht over plastic soup, klimaatverandering, de CO2 en PFAS-crisis in Nederland, en de focus van veel journalistiek ligt op het onderwerp. Het is geweldig dat er nu zoveel aandacht voor is, maar er moet nog veel gebeuren. Ik heb nu een aantal workshops gegeven met participanten met overconsumptie als thema, en nu als laatste workshop ook een blik op de toekomst (zie blogbericht)
De design research methodes die ik tot nu toe heb gebruikt zijn Conversation Piece, Cultural Probe, Living Atlas en Mapping. Daarnaast doe ik onderzoek online, lees artikelen en boeken, bekijk documentaires en bezoek conferenties en tentoonstellingen. Nu, in het tweede semester, komen de experts meer in beeld. Door met experts te spreken, en bij bestaande voedselbossen of voedselbossen in wording op onderzoek te gaan hoop ik de informatie te verzamelen die inspireert en nodig is zodat anderen er ook mee aan de slag kunnen gaan.

Methodes
Ik doe dit onderzoek door mensen te interviewen, verbanden te zien en visueel te maken. Het helpt denk ik om als belanghebbende tot een inzicht te komen door het zien van een beeld, het lezen van een tekst of een gevoerd gesprek, of een gedeelde ervaring. Dit kan in de vorm van een workshop, een co-working sessie, een lezing of een bronnenboek, daar moet ik nog een keuze uit maken. Mijn rol is de informatie tastbaar en voelbaar maken om individuen of organisaties te helpen om zich te vereenzelvigen met het vraagstuk.

Hoe dit blog te lezen, wat kun je hier vinden?
Dit blog is een opeenvolging van een aantal iteraties die ik heb gedaan om mijn onderwerp scherp te krijgen: thema’s zijn de toekomst, vergroening en voedselvoorziening.

 

Literatuur:
Timothy Morton: Hyperobjects & Ecologisch wezen

Alan Weisman: The World Without Us
Bruno Latour: Facing Gaia
Donna Haraway: Staying with the Trouble